Aanpassing aanvangstijden

Vanaf vandaag mag de horeca later open blijven. Dat betekent dat onze avondsessies terug kunnen starten op het normale aanvangsuur. De nieuwe regeling gaat per direct in.

Voor de volledigheid het overzicht van onze bridgedrives:

 • Maandag 19u30 (Startclub)
 • Dinsdag 19u30
 • Woensdag 14u
 • Vrijdag 20u

Tot op een (of meerdere) van onze bridgedrives.

Terugkeer naar traditionele speelmomenten (opgelet voor starttijd)

De regering heeft beslist om het sluitingsuur binnen te verlaten naar 23u30. Daarom kunnen we sneller dan verwacht terug naar onze traditionele speelmomenten in ons geliefd clublokaal.
 
Inschrijven minstens 2 uur op voorhand blijft verplicht: Meer informatie: https://www.boeckenberg-bridge.be/inschrijven-op-een-live-club-bridge-drive/
 
Nieuwe regeling voor bridge in de club vanaf woensdag 9 juni
Startclub
 • Maandag om 19u.
Boeckenberg Bridge Club
 • Dinsdag om 19u.
 • Woensdag om 14u.
 • Vrijdag om 19u.
Zoals jullie kunnen lezen starten we de avondsessies om 19u. De starttijden zullen zo blijven zolang het sluitingsuur om 23u30 is.
 
Door de nieuwe situatie zal de zaterdagnamiddag bridge zal niet doorgaan. We brengen diegenen, die zich hiervoor al hadden ingeschreven, op de hoogte.
 
Nieuwe regeling voor bridge via BBO vanaf woensdag 9 juni
Boeckenberg Bridge Club
 • Woensdag om 19u30 (in 2 reeksen als er voldoende opkomst is).
De bridgedrive via BBO van dinsdag 8 juni gaat nog door. Daarna verdwijnen de bridgedrives van dinsdag en vrijdag omdat er dan terug in de club zal gebridged worden.

Herstart live bridge vanaf 9 juni

Vanaf 9 juni gaat de volgende fase in van de corona-versoepelingen. De horeca mag opnieuw mensen binnen ontvangen. Voor onze club betekent dit dat we opnieuw bridgedrives kunnen organiseren op onze vertrouwde locatie in Boeckenberg.

Voorlopig geldt er een sluitingsuur. Daarom gaan we in eerste instantie onze bridgedrives in de namiddag organiseren. De eerste bridgedrive zal doorgaan op woensdag 9 juni.

Bridgedrives in de club vanaf 9 juni:

 • Op woensdag om 14u.
 • Op zaterdag om 14u.

Als het sluitingsuur verdwijnt, is het de bedoeling dat we terugkeren naar onze traditionele speelmomenten. We zullen dan duidelijk communiceren vanaf wanneer dit ingaat.

Inschrijven op voorhand is verplicht, en dit minstens 2 uur op voorhand via onze website, e-mail of via sms.
Meer informatie: Inschrijven voor bridgedrive in het clublokaal

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering op

Beste Leden,

Betreft: Uitnodiging voor de Algemene Vergadering op
dinsdag 20 april 2021 om 19.00u Online

Agenda
1. Verwelkoming door de voorzitter
2. Activiteiten 2020
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020
4. Kwijting aan bestuurders
5. Budget 2021
6. Activiteiten 2021
7. 50-jarig jubileum in 2022
8. Varia
9. Rondvraag

On-line :  URL Google Meet: https://meet.google.com/fwg-swyr-rbu

Aan de leden worden gevraagd zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn.
Om praktische redenen vragen we om op voorhand in te schrijven bij onze secretaris Manu Persoons : persoons . emmanuel @ skynet . be.


Elk lid dat niet aanwezig kan zijn, kan een volmacht geven d.m.v. mail aan onze secretaris met vermelding aan wie het volmacht gegeven wordt.
Elk lid kan maximum 1 volmacht dragen.


Als jullie vragen hebben of agendapunten willen toevoegen, laat ons deze dan weten voor dinsdag 13 april 2021 zodat we deze kunnen behandelen tijdens de Algemene Vergadering.


Het Bestuur

Update bridge drives op BBO