Algemene Vergadering

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering op dinsdag 31/04/2023 om 18u30 in Boeckenberg Sportcenter.

Agenda

  1. Verwelkoming door de voorzitter
  2. Activiteiten 2023
  3. Goedkeuring van de jaarrekening 2023
  4. Kwijting aan de bestuurders
  5. Verkiezing bestuursleden
    1. Ondervoorzitter (uittredend Guido De Beuckelaer)
    2. Penningsmeester (uitredend Jeannine Van Puyvelde)
    3. Materiaalmeester (uittredend Chris Somers)
  6. Budget 2024
  7. Activiteiten 2023-2024
  8. Varia
  9. Rondvraag

Uittredende bestuursleden kunnen zich terug kandidaat stellen. Kandidaten bestuurders worden verzocht zich schriftelijk of mondeling te melden bij een van de bestuursleden voor 24 april 2024.( peter of manu)

Leden worden gevraagd zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn.

 Het bestuur

Koninklijke Boeckenberg Bridge Club

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.