Huisreglement

Gedragscode

Deze gedragscode is geheel in lijn met de spelregels voor wedstrijdbridge.

Een speler:

  1. behoort zich steeds hoffelijk te gedragen.
  2. zal steeds respect opbrengen voor partner en tegenstrever.
  3. zal tijdens bieden en spelen stilte en rust in acht nemen.
  4. zal de tijdslimiet respecteren.
  5. zal de wedstrijdleider ontbieden in geval van onregelmatigheid en de beslissing van de wedstrijdleider aanvaarden. (De wedstrijdleider is er om fouten en onregelmatigheden recht te zetten, niet om te straffen.)

Eventueel protest kan ingediend worden na de zitting bij het protestcomité (PC) (voor het voorlezen van de uitslag).

Het bestuur zorgt voor een beurtrol voor de wedstrijdleider. De naam hiervan wordt op het bord met de aankondigingen vermeld.

Praktische punten

Er wordt aan de aanwezige spelers gevraagd om te wachten met opruimen van het materiaal zolang er nog gespeeld wordt.

Aangezien er geen bediening is wordt gevraagd om lege glazen e.a. vooraan of op het rolkarretje te plaatsen.

Met dank voor de medewerking en sportieve groeten.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.