Algemene Vergadering vrijdag 6 oktober 2017 (herinnering)

Beste leden,

Herinnering

Wij nodigen jullie uit voor de Algemene Vergadering van 6 oktober 2017 om 19u in Boeckenberg Sportcenter.

Agenda

 1. Verwelkoming door de voorzitter
 2. Verkiezing van Voorzitter, Webmaster en Raadslid zoals voorzien in de statuten van 03/04/2017.
  Elk lid kan zich hiervoor kandidaat stellen. Kandidaten dienen zich uiterlijk 30/09/17 schriftelijk te melden bij een van de bestuursleden.
  Behalve de gewone activiteiten zal het nieuwe Bestuur ook de overgang van feitelijke vereniging naar VZW voorbereiden.
 3. Activiteiten 2016 - 2017
 4. Kasverslag door penningmeester
 5. Programma 2017 - 2018
 6. Rondvraag

Kandidaten voor de verkiezing

De kandidaten voor de verkiezing zijn bekend:

 • Voorzitter (1 kandidaat)
  • Snelders Peter
 • Webmaster (1 kandidaat)
  • Desmedt Ronny
 • Raadslid (3 kandidaten voor 2 verkiesbare plaatsen)
  • De Beuckelaer Guido
  • Persoons Manu
  • Van Dyck Inge

Gezien het belang van de vergadering worden leden gevraagd zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn.

Het Bestuur